Advokater / Medarbetare

Advokater

 
 

Susanne Malmström

Utbildning: jur. kand. Lunds universitet 1974, tingstjänstgöring Malmö tingsrätt 1974-76, fiskal Kammarrätten i Jönköping 1977, utbytestjänst Göta hovrätt.

Advokat: 1981

Arbetar främst med: affärsjuridik, konkurs- och övrig obeståndsrätt, brottmål, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt och övrig skadeståndsrätt.

Direktnr: 036-30 37 72, mobil: 0708-30 37 72
susanne.malmstrom@malmstroms.com

Elisabeth Nygren

Utbildning: jur. kand. Lunds universitet 1989, tingstjänstgöring Eksjö tingsrätt 1989-92

Advokat: 1996

Arbetar främst med: brottmål, biträde åt förvaltningar, trafikskador och familjerätt

Direktnr: 036-30 37 79, mobil: 0708-30 37 82
elisabeth.nygren@malmstroms.com

Johan Wehre

Utbildning: juristexamen Uppsala Universitet 2014, kommunjurist i Växjö 2014, 2016, tingstjänstgöring Eksjö tingsrätt 2014-2016.

Advokat: 2019

Arbetar främst med: fastighets- och miljörätt, personskaderätt och övrig skadeståndsrätt, målsägandebiträde, migrationsrätt, LVU och familjerätt.

Direktnr: 036-30 37 77, mobil: 0708-30 60 22
johan.wehre@malmstroms.com

EMANUEL IPEK

Utbildning: juristexamen Örebro Universitet 2017, beslutsfattare/handläggare på Migrationsverket 2015-2018.

Språk: engelska, tyska, syrianska och arabiska

Arbetar främst med: Migrationsrätt - asyl, arbetstillstånd och familjeanknytning, tvångsomhändertaganden enligt LVM, LVU och LPT samt uppdrag som målsägandebiträde.

Direktnr: 036-30 37 75, mobil: 0708-30 37 12
emanuel.ipek@malmstroms.com

Medarbetare

 
 

Terttu Sankala

Är vår medarbetare på kansliet.

terttu.sankala@malmstroms.com