Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Susanne Malmström

Advokat

Direktnr: 036-30 37 72
Mobil: 0708-30 37 72
susanne.malmstrom@malmstroms.com

Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet 1974, tingstjänstgöring Malmö tingsrätt 1974-1976, fiskal Kammarrätten i Jönköping 1977, utbytestjänst Göta hovrätt. Advokat: 1981.

Arbetar främst med:
Affärsjuridik, avtals- och köprätt, konkurs- och övrig obeståndsrätt, fastighetsrätt, hyres- och arrenderätt samt arvs- och gåvorätt. Susanne Malmström är kontaktperson för samarbetet med Villaägarna.

Språk:
Engelska

Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Elisabeth Nygren

Advokat

Direktnr: 036-30 37 79
Mobil: 0708-30 37 82
elisabeth.nygren@malmstroms.com

Utbildning:
Jur. kand. vid Lunds universitet 1989, tingstjänstgöring Eksjö tingsrätt 1989-1992 Advokat: 1996.

Arbetar främst med:
Advokat Elisabeth Nygren anlitas i brottmål som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vidare som biträde åt kommuner i mål om LVU m.m. samt med trafikskador och familjerätt.

Elisabeth Nygren är verksam främst vid domstolarna i Jönköping, Eksjö, Växjö, Linköping och Kalmar.

Språk:
Engelska

 

Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Emanuel Ipek

Advokat

Direktnr: 036-30 37 75
Mobil: 0708-30 37 12
emanuel.ipek@malmstroms.com

Utbildning:
Juristexamen vid Örebro universitet 2017, beslutsfattare/handläggare på Migrationsverket 2015-2018. Biträdande jurist på Malmströms Advokatbyrå sedan 2018. Advokat 2021.

Arbetar främst med:
Brottmål, socialrätt och migrationsrätt. Inom brottmål åtar sig Emanuel Ipek uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Emanuel Ipek biträder klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av personer med psykisk sjukdom (LPT). På det migrationsrättsliga området åtar sig Emanuel Ipek uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, arbetstillstånd samt anknytning. 

Språk:
Engelska och arabiska

Administratör hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Terttu Sankala

Växeln: 036-30 37 70
terttu.sankala@malmstroms.com

När ni kontaktar Malmströms Advokatbyrå möts ni av Terttu Sankala. Hon har hand om administrationen, sköter telefonväxeln, assisterar byråns advokater i olika frågor och hjälper till med kontakter med klienter, domstolar och myndigheter.