Verksamhet

Vi arbetar främst inom följande områden:

  • Affärsjuridik, konkurs- och övrig obeståndsrätt
  • Brottmål
  • Familjerätt, testamenten, arvs- och gåvorätt
  • Fastighetsrätt, hyres-, arrenderätt och miljörätt
  • Skadestånds- och personskaderätt
  • Migrationsrätt
  • Mål enligt LVU etc. för såväl privatpersoner som förvaltningar

Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp

Vi har samarbetsavtal med Villaägarnas Riksförbund

Brunnsgatan 16, SE-553 17 Jönköping
info@malmstroms.com
Telefon: +46 (0) 36-30 37 70
Bankgiro: 271-7627 klientmedel

www.malmstroms.com
Fax: +46 (0) 36-71 53 42
Bankgiro: 5523-8539
Org nr/F-skatt/Momsregnr: 06 559112-7773