Denna hemsida har upphört. Nya kontaktuppgifter.

Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Advokat Susanne Malmström

Malmströms Advokatbyrå

Hoppets torg 5
553 21 Jönköping

Direktnr: 036-30 37 72
Mobil: 0708-30 37 72
susanne.malmstrom@malmstroms.com

Utbildning:
Jur. kand. Lunds universitet 1974, tingstjänstgöring Malmö tingsrätt 1974-1976, fiskal Kammarrätten i Jönköping 1977, utbytestjänst Göta hovrätt. Advokat: 1981.

Arbetar främst med:
Affärsjuridik, avtals- och köprätt, fastighetsrätt samt arvs- och gåvorätt. Susanne Malmström är kontaktperson för samarbetet med Villaägarna.

Språk:
Engelska

Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Advokat Elisabeth Nygren

Advokat Elisabeth Nygren AB

Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Direktnr: 036-30 37 79
Mobil: 0708-30 37 82
elisabeth@advokatnygren.se
www.advokatnygren.se

Utbildning:
Jur. kand. vid Lunds universitet 1989, tingstjänstgöring Eksjö tingsrätt 1989-1992 Advokat: 1996.

Arbetar främst med:
som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål. Vidare som biträde åt kommuner i LVU m.m. samt med trafikskador.

Elisabeth Nygren är verksam främst vid domstolarna i Jönköping, Eksjö, Växjö, Linköping och Kalmar.

Språk:
Engelska

 

Advokat hos Malmströms advokatbyrå i Jönköping

Advokat Emanuel Ipek

Advokatfirman Emanuel Ipek AB

Hoppets torg 5
553 21 Jönköping

Mobil: 0735 – 25 73 49
emanuel@advokatipek.se
www.advokatipek.se

Utbildning:
Juristexamen vid Örebro universitet 2017, beslutsfattare/handläggare på Migrationsverket 2015-2018. Biträdande jurist på Malmströms Advokatbyrå sedan 2018. Advokat 2021.

Arbetar främst med:
Brottmål, socialrätt och migrationsrätt. Inom brottmål åtar sig Emanuel Ipek uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Emanuel Ipek biträder klienter i ärenden avseende tvångsomhändertagande av barn och unga (LVU), av missbrukare (LVM) och av personer med psykisk sjukdom (LPT). På det migrationsrättsliga området åtar sig Emanuel Ipek uppdrag som offentligt biträde i mål rörande asyl, arbetstillstånd samt anknytning.

Språk:
Engelska och arabiska